0Trnava Dolné bašty, pohľad na Paulinsku ul. 60. roky, neskôr tu bol hotel Karpaty, prebudovaný na VÚB2