0Trnava Dolné bašty a Paulinská, vľavo je dnes VÚB